قبلی
بعدی

دوره های داری ارسال

همراه با هدایا و جوایز ویژه ارسال

نظرات برخی از دانشجویان دوره

اراده آهنین های آکادمی موسسه جهش نوین پلیمر ایرانیان

موسسه آموزشی جهش نوین پلیمر ایرانیان

اصول پلیمریزاسیون

موسسه آموزشی جهش نوین پلیمر ایرانیان

امروزه نرم‌افزار جزء جدانشدنی تمامی پروژه‌های مهندسی می‌باشد. دیگر مانند قبل نیست که تمامی پروژه‌ها توسط دست و صفحات گسترده صورت می‌گرفت. بر همین اساس، یادگیری نرم‌افزار از نان شب هم برای هر مهندسی واجب است. 20 سال پیش اگر به شرکتی برای استخدام می‌رفتید، اولین سوال تخصصی که از شما می‌پرسیدند این بود که پروژه یا پایان‌نامۀ خود را با کدام استاد و با چه نمره‌ای گذرانده‌اید. اما امروز دیگر این طور نیست.

امروز اولین سوال تخصصی که از شما می‌پرسند این است که کدام نرم‌افزارها و در چه سطحی آن‌ها را بلدید و آیا مدرک یا پروژه یا مقاله‌ای دارید که این گفتۀ شما را تأیید نماید. شاید این موضوع برای گرایش بیوتکنولوژی کمی دور از ذهن باشد، ولی برای گرایش‌های فرآیند و جداسازی کاملاً قطعی است. شما با دیدن آگاهی‌های استخدامی هم می‌توانید بفهمید که چقدر این موضوع مهم است، چرا که همۀ آن‌ها شرط اصلی‌شان دانستن فلان نرم‌افزار است.