دکترا

کلیه دروس دکتری مهندسی پلیمر

بدون امتیاز 0 رای
3,530,000 تومان
33
3,530,000 تومان

پلیمریزاسیون پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
330,000 تومان
49
330,000 تومان
61
330,000 تومان

نظرات برخی از دانشجویان دوره​

موسسه آموزشی جهش نوین پلیمر ایرانیان

موسسه آموزشی جهش نوین پلیمر ایرانیان در راستای ارتقاء آموزش و ارائه بهترین ویدئوهای آموزشی دوره های پلیمر راه اندازی شده است .