کنترل فرایند ها (کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

بدون امتیاز 0 رای
370,000 تومان

دوره آموزشی کنترل فرایند یکی از شاهکارهای جهش ­پلیمر درس کنترل فرآیند است که ارتباط تنگاتنگی با درس ریاضیات مهندسی…

119
370,000 تومان