قبلی
بعدی

پک های دروس

همراه با ارسال رایگان , جزوات مکمل و هدایای ویژه

نظرات برخی از دانشجویان دوره

اراده آهنین های آکادمی موسسه جهش نوین پلیمر ایرانیان

موسسه آموزشی جهش نوین پلیمر ایرانیان

موسسه آموزشی جهش نوین پلیمر ایرانیان

امروزه نرم‌افزار جزء جدانشدنی تمامی پروژه‌های مهندسی می‌باشد. دیگر مانند قبل نیست که تمامی پروژه‌ها توسط دست و صفحات گسترده صورت می‌گرفت. بر همین اساس، یادگیری نرم‌افزار از نان شب هم برای هر مهندسی واجب است. 20 سال پیش اگر به شرکتی برای استخدام می‌رفتید، اولین سوال تخصصی که از شما می‌پرسیدند این بود که پروژه یا پایان‌نامۀ خود را با کدام استاد و با چه نمره‌ای گذرانده‌اید. اما امروز دیگر این طور نیست.