انتقال جرم دکتری (کنکور دکتری مهندسی پلیمر)

بدون امتیاز 0 رای
370,000 تومان
آموزش انتقال جرم درس انتقال جرم دکتری از دروس مهم و از مباحث به شدت کاربردی در مهندسی شیمی و…
54
370,000 تومان

انتقال جرم (کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

بدون امتیاز 0 رای
370,000 تومان

آموزش انتقال جرم درس انتقال جرم از دروس مهم و از مباحث به شدت کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر…

133
370,000 تومان